Electron-Doped 1T-MoS2 via Interface Engineering for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution

Qin Liu, Qi Fang, Wangsheng Chu, Yangyang Wan, Xiuling Li, Weiyu Xu, Muhammad Habib, Shi Tao, Yu Zhou, Daobin Liu, Ting Xiang, Adnan Khalil, Xiaojun Wu, Manish Chhowalla, Pulickel M. Ajayan, Li Song

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

140 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electron-Doped 1T-MoS<sub>2</sub> via Interface Engineering for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science