Inch-Size 0D-Structured Lead-Free Perovskite Single Crystals for Highly Sensitive Stable X-Ray Imaging

Yucheng Liu, Zhuo Xu, Zhou Yang, Yunxia Zhang, Jian Cui, Yihui He, Haochen Ye, Kui Zhao, Huaming Sun, Rui Lu, Ming Liu, Mercouri G. Kanatzidis, Shengzhong (Frank) Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Inch-Size 0D-Structured Lead-Free Perovskite Single Crystals for Highly Sensitive Stable X-Ray Imaging'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science