Optical and electronic anisotropies in perovskitoid crystals of Cs3Bi2I9 studies of nuclear radiation detection

Qihao Sun, Yadong Xu, Hongjian Zhang, Bao Xiao, Xin Liu, Jiangpeng Dong, Yuanbo Cheng, Binbin Zhang, Wanqi Jie, Mercouri G. Kanatzidis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Optical and electronic anisotropies in perovskitoid crystals of Cs<sub>3</sub>Bi<sub>2</sub>I<sub>9</sub> studies of nuclear radiation detection'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science