Organic electro-optic modulator using transparent conducting oxides as electrodes

Guoyang Xu, Zhifu Liu, Jing Ma, Boyang Liu, Seng Tiong Ho, Lian Wang, Peiwang Zhu, Tobin J. Marks, Jingdong Luo, Alex K.Y. Jen

Research output: Contribution to journalArticle

69 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Organic electro-optic modulator using transparent conducting oxides as electrodes'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy