Transparent conducting oxide (TCO) electrode based high-speed organic electro-optic (EO) modulator

Shuai Wu, Fei Yi, Boyang Liu, Yingyan Huang, Seng Tiong Ho, Yiliang Wang, Jun Liu, Hu Kang, Tobin J. Marks, Jingdong Luo, Neil Tucker, Alex K.Y. Jen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transparent conducting oxide (TCO) electrode based high-speed organic electro-optic (EO) modulator'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science